Bez násilí
Po večerce
Co můžeme udělat pro děti, než půjdou do školy?
1
0:00
-52:17

Co můžeme udělat pro děti, než půjdou do školy?

Občas se na rodiče hrne ze všech stran, co by měli pro své děti dělat nebo nedělat. O tom, co si myslíme my z pozice rodičů i učitelů, je právě tento díl.
1

Zdroje a literatura k tématu:

 • „testy mají smysl, jen pokud se na ně cíleně nepřipravuje“

  • článek Goodhartovo pravidlo na české Wikipedii

  • James CLEAR, Atomic Habits, loc. 2464-2647 (e-kniha)

 • growth mindset: DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Vydání druhé, aktualizované. Přeložil Kateřina EŠNEROVÁ. Žádná velká věda. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. ISBN 978-80-7555-032-3.

 • Adam GRANT, Hidden Potential. Viking: 2023.

 • Matoušův efekt: článek na anglické Wikipedii

  • “Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.” (Matouš 25,29 B21)

  • zmínka v kontextu pedagogiky: WILLINGHAM, Daniel T. Proč žáci nemají rádi školu?: kognitivní psycholog vysvětluje principy myšlení a jejich využití ve třídě. Přeložil Jitka ŠIŠÁKOVÁ. Praha: Edukační laboratoř, 2023. ISBN 978-80-908240-3-4, s. 29.

 • názor, že školka může dítě spíše zkazit: STUDNIČKA, Milan. Pohodové rodičovství. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2022. ISBN 978-80-265-1098-7.

 • pobyt venku předchází krátkozrakosti: SLUSSAREFF, Michaela. Hry, sítě, porno: rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Žádná velká věda. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2022. ISBN 978-80-7555-156-6.

  • Rose, K., Morgan, I., Ip, J., Kifley, A., Huynh, S., Smith, W., & Mitchell, P. (2008). Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology, 115 8, 1279-85.

  • Wu, P., Tsai, C., Wu, H., Yang, Y., & Kuo, H. (2013). Outdoor activity during class recess reduces myopia onset and progression in school children. Ophthalmology, 120 5, 1080-5.

  • Dirani, M., Tong, L., Gazzard, G., Zhang, X., Chia, A., Young, T., Rose, K., Mitchell, P., & Saw, S. (2009). Outdoor activity and myopia in Singapore teenage children. British Journal of Ophthalmology, 93, 1000 - 997.

 • přesun autority z vychovatele na skupinu: ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. 4., doplněné vydání. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1783-1, s. 151.

1 Comment
Bez násilí
Po večerce
Když uspíme, povídáme si o tom, jak vidíme výchovu, komunikaci a vzdělávání.